Kategorie
News

Quest na 1 profesję – Path to a Rogue

Orc Monk – Class Quest

Path of the Human Knight – Class Quest

Path of the Warrior – Class Quest

Aby rozpocząć zadanie „Path to a Warrior” musimy mieć co najmniej 19 poziom. Zadanie zaczyna się w Gludin – Warrior Guild u npc Auron.