Quest na 1 profesję – Path to a Rogue

  • Level: 18+
  • Rasa(Race): Human
  • Profesja(Profession): Warrior
  • Nagroda(Awards): Bezique Recommendation L2Wiki.pl, 163 800 L2Wiki.pl, Shadow Item Coupon: D-grade L2Wiki.pl
  1. Porozmawiaj z Kapitanem Bezique przy Zachodniej Bramie Gludin. Da Ci – List Bezique’a L2Wiki.pl ,
Bezique znajduje się w Gludin

2. Zanieś list do Neti w Gludin. Da ci Sztylet Neti L2Wiki.pl i łuk Neti L2Wiki.pl , których musisz używać podczas całego zadania.

Udaj się do Ruins of Agony. Poluj tam na Phantom Skeletory i Skeletory za pomocą łuku lub sztyletu, aż uzbierasz

10 sztuk – L2Wiki.pl Spartoi’s Bones

4. Przynieś kości Spartoi L2Wiki.pl Neti w Gludin. Ona Ci da Horseshoe of Light. L2Wiki.pl

5. Daj Horseshoe of Light Bezique i zdobądź listę najbardziej poszukiwanych L2Wiki.pl

6. Poluj na Cat’s Eye Bandit Quest Quest Monster za pomocą broni, którą dostałeś, aż zbierzesz: Stolen Necklace L2Wiki.pl, Stolen Tomes L2Wiki.pl, Stolen Jewelry L2Wiki.pl, i Stolen Ring L2Wiki.pl

7. Zwróć zebrane przedmioty Kapitanowi Bezique w Gludin. Da – Rekomendacje Bezique’a L2Wiki.pl

8. Po osiągnięciu poziomu 20 porozmawiaj z dowolnym Wielkim Mistrzem w Gildii Wojowników (Grand Master in the Warriors Guild) i zdobądź profesję – Rogue

Translate »
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: