Blacksmith of Mammon – koszt odpieczętowania zbroi A grade

Dark Crystal Set
GEAR PART WYMAGANEAA
Dark Crystal Breastplate_L2Wiki.plDark Crystal BreastplateSealed Dark Crystal Breastplate_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Breastplate347’250
Dark Crystal Gaiters_L2Wiki.plDark Crystal GaitersSealed Dark Crystal Gaiters_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Gaiters216’750
Dark Crystal Leather Armor_L2Wiki.plDark Crystal Leather ArmorSealed Dark Crystal Leather Armor_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Leather Armor260’250
Dark Crystal Leather Armor_L2Wiki.plDark Crystalline LeggingsSealed Dark Crystal Leather Armor_L2Wiki.plSealed Dark Crystalline Leggings162’750
Dark Crystal Robe_L2Wiki.plDark Crystal RobeSealed Dark Crystal Robe_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Robe381’000
Dark Crystal HelmetSealed Dark Crystal Helmet130’500
Dark Crystal ShieldSealed Dark Crystal Shield91’500
Dark Crystal Gloves: Heavy_L2Wiki.plDark Crystal Gloves: HeavySealed Dark Crystal Gloves_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Gloves87’000
Dark Crystal Gloves: Light_L2Wiki.plDark Crystal Gloves: LightSealed Dark Crystal Gloves_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Gloves87’000
Dark Crystal Gloves: Robe_L2Wiki.plDark Crystal Gloves: RobeSealed Dark Crystal Gloves_L2Wiki.plSealed Dark Crystal Gloves87’000
Dark Crystal Boots: HeavySealed Dark Crystal Boots87’000
Dark Crystal Boots: LightSealed Dark Crystal Boots87’000
Dark Crystal Boots: RobeSealed Dark Crystal Boots 87’000
Blacksmith of Mammon – unseal cost Dark Crystal Set

Tallum Set
GEAR PARTWYMAGANEANCIENT ADENA
Tallum Plate ArmorSealed Tallum Plate Armor507’750
Tallum Leather MailSealed Tallum Leather Mail381’000
Tallum TunicSealed Tallum Tunic260’250
Tallum StockingsSealed Tallum Stockings162’750
Tallum HelmetSealed Tallum Helmet130’500
Tallum Gloves: HeavySealed Tallum Gloves87’000
Tallum Gloves: LightSealed Tallum Gloves87’000
Tallum Gloves: RobeSealed Tallum Gloves87’000
Tallum Boots: HeavySealed Tallum Boots87’000
Tallum Boots: LightSealed Tallum Boots87’000
Tallum Boots: RobeSealed Tallum Boots87’000
Blacksmith of Mammon – unseal cost Tallum Set

Nightmare Set
GEAR PARTWYMAGANEANCIENT ADENA
Armor of NightmareSealed Armor of Nightmare772’500
Leather Armor of NightmareSealed Leather Armor of Nightmare579’750
Robe of NightmareSealed Robe of Nightmare579’750
Helm of NightmareSealed Helm of Nightmare198’000
Shield of NightmareSealed Shield of Nightmare138’750
Gloves of Nightmare: HeavySealed Gloves of Nightmare132’000
Gloves of Nightmare: LightSealed Gloves of Nightmare132’000
Gloves of Nightmare: RobeSealed Gloves of Nightmare132’000
Boots of Nightmare: HeavyBoots of Nightmare132’000
Boots of Nightmare: LightBoots of Nightmare132’000
Boots of Nightmare: RobeBoots of Nightmare132’000
Blacksmith of Mammon – unseal cost Nightmare Set

Majestic Set
GEAR PARTWYMAGANEANCIENT ADENA
Majestic Plate ArmorSealed Majestic Plate Armor772’500
Majestic Leather ArmorSealed Majestic Leather Armor579’750
Majestic RobeSealed Majestic Robe579’750
Majestic CircletSealed Majestic Circlet198’000
Majestic Gloves: HeavySealed Majestic Gloves132’000
Majestic Gloves: LightSealed Majestic Gloves132’000
Majestic Gloves: RobeSealed Majestic Gloves132’000
Majestic Boots: HeavySealed Majestic Boots132’000
Majestic Boots: LightSealed Majestic Boots132’000
Majestic Boots: RobeSealed Majestic Boots132’000
Blacksmith of Mammon – unseal cost Majestic Set