Kategorie
News

Quest – Grave Robber Annihilation

Przenieś się do Shuttguard, a następnie Crypts of Disgrace, stamtąd porozmawiaj z Karudą i podejmij następujące zadanie.

Quest na matsy można rozpocząć od 21 levela. Przenosimy się do miasta Shuttguard a następnie Crypts of Disgrace tam rozmawiamy z Karudą.

Bierzemy od niego questa na matsy „Grave Robber Annihilation” oraz drugi quest ,który jest u niego dostępny „Ghosts of Batur” na recepty.

Teraz idziemy bić moby Grave Robber Guard oraz Grave Robber Fighter

Po zebraniu 120 szt. quest itemów wracamy do Karudy w nagrodę do wyboru dostaniemy matsy do wyboru