Path of the Human Knight – Class Quest

Aby rozpocząć zadanie potrzebujesz zdobyć 19 lvl postaci!

1.Quest rozpoczynamy w Gludin od rozmowy z Sir Klaus Vesper który za zażąda od nas zdobycia 3 Coins of Lords.

2. W tym celu udajemy się do High Priestess Levian, w kościele w Gludin. Zleci nam on zdobycie 20 totemów które możemy zdobyć przez zabijanie Langk Lizardman.

Uwaga! Możemy też zabijać Langk Lizardman Scout oraz Langk Lizardman Warrior.

3. Po drodze, przy zachodniej bramie możemy spotkać Captain Bezique który również zaoferuje nam Coin of Lord w zamian za pomoc przy zabiciu 20 pająków. Warto robić oba questy naraz ze względu na to, że oba rodzaje potworów znajdują się w tej samej lokalizacji, tuż obok siebie.

Uwaga! Możemy zabijać Poison Spider oraz Arachnid Tracker które pojawiają się na tej samej lokacji.

4. Po zdobyciu odpowiedniej ilości obu tych przedmiotów udajemy sie z powrotem do Leviana oraz Bezique po odbiór Coin of Lord od każdego z nich.

5. W celu zdobycia ostatniej monety należy udać się do Gludio. Przy północnej bramie powinien znajdować sie strażnik imieniem Bathis. To właśnie on przekaże nam ostatnie zlecenie za które otrzymamy trzecią niezbędną monetę.

6. W tym celu należy udać się na północ od Gludio i zabijać Bugbear Raider, aż do uzyskania 10szt. Bugbear Necklace.

7. Po oddaniu potrzebnych itemów Bathisowi uzyskamy ostatnią, trzecią już monetę Coin of Lord.

8. Udajemy się z powrotem do Sir Klaus Vasper w Gludin i oddajemy mu wszystkie trzy monety. W nagrodę otrzymamy od niego Sword of Ritual z którym udajemy się do GrandMaster Ramos.

UWAGA! Każdy z Grand Masterów w Warrior Guild z każdego z miast również przyjmie od nas przedmiot.

Gratulacje! Właśnie postawiłeś pierwszy krok na swojej ścieżce rycerza!